Grunddelen

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

När en ny miljörapport skapas hämtas de uppgifter som finns lagrade i SMP för föregående verksamhetsår. Vissa grunduppgifter hämtas även från länsstyrelsens handläggarstöd NikITa. Om en ny version (samma år) skapas hämtas information från tidigare inlämnad version samt eventuellt uppdaterade uppgifter i NikITa. De uppgifter som inte hämtas behöver läggas till eller ändras av verksamhetsutövaren. Alla fält i […]

Skapa ny miljörapport

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

En miljörapport har status arbetsversion tills den skickats in. Det går bra att jobba med en arbetsversion under en period och spara de förändringar som görs. Arbetsversioner av miljörapporter är endast tillgängliga för registrerade användare hos respektive verksamhet. Mer information om användare och roller i SMP hittar du under sidan ”Kontohantering”. Först när du klickar […]

Logga in

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Här hittar du en kort beskrivning om hur du loggar in på SMP. Tänk på detta: Det är administratören för verksamheten eller tillsynsmyndigheten som lägger upp nya användarkonton inom din grupp. Om engångslösenordet inte fungerar, skriv in det istället för att klista in. Har du glömt lösenordet finns det en funktion för att beställa ett […]