Komplettera en miljörapport

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Om en miljörapport behöver kompletteras eller rättas ska det skickas in en ny miljörapport för det verksamhetsår som ska rättas. Denna nya version kommer att vara identiskt med den föregående versionen när den skapas. Ändra det som behöver ändras eller lägg till det som saknas. Det övriga lämnar du som det var. När denna nya version […]

Exportera data

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Det går att exportera uppgifter från miljörapporterna. Uppgifter som exporteras från SMP sparas som en tabbseparerad textfil som kan importeras till exempelvis MS Excel. Enklast görs detta genom att bara klistra in all text i texfilen direkt i Excel. Så här gör du Klicka på fliken ”Miljörapport”. För dig med flera anläggningar: Välj den/de anläggning/ar du vill exportera […]

Se granskad miljörapport

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Tillsynsmyndigheten kan granska de miljörapporter som skickats in och begära komplettering på inlämnad rapport. Det är inget krav att miljörapporten granskas i SMP. Tillsynsmyndighetens granskning Granskning/begäran om komplettering kan ske av grunddel, emissionsdeklaration, täktrapportering, bygg- och rivningsavfall, LCP, WI och textdel. Tillsynsmyndigheten kan välja att skicka sina granskningskommentarer till verksamheten med e-post via SMP. E-postmeddelandet skickas […]

Skicka in miljörapport

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

En användare kan färdigställa och kontrollera statusen på en miljörapport. Användaren kan även skriva in den sändlista (max 500 tecken) samt det meddelande (max 255 tecken) som skickas tillsammans med rapporten. Däremot är det endast den som är Ansvarig för godkännande av miljörapport som kan skicka in den. Administratören har rättigheten att lägga upp ”Ansvarig för godkännande av miljörapport”. Mer […]

Textdelen

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

I textdelen laddar du upp en eller flera pdf-filer som bilagor till miljörapporten.  Textdelen är tom när en ny rapport skapas. Endast när nya versioner för samma år skapas hämtas en kopia av föregående version. Mall för textdelen kan hämtas från sidan ”Mallar för miljörapporten”. När du har fyllt i uppgifter och vill ladda upp […]

Fyll i täktrapporten

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Lägg till ny mängduppgift och råmaterial För att fylla täktrapporteringen med uppgifter börjar du med att lägga till typ av mängduppgift. Välj mängduppgift i listan och klicka på ”Lägg till”. Till varje mängduppgift lägger du till råmaterial. Klicka på ”Lägg till råmaterial” för att öppna råmateriallistan. Alla råmaterial som är godkända för vald mängduppgift visas. Välj […]

Täktrapportering

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

​När täktrapport för nytt år skapas första gången är den helt tom. Om en ny arbetsversion (samma år) skapas  hämtas information från tidigare inlämnad version. När täktrapport för nytt år skapas, hämtas innehållet som fanns i föregående års rapport med samma värden. Föregående års värden redovisas i en egen kolumn. Tänk på att/tips vid ifyllande […]

Importera data från fil

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Det går att importera en fil med allt innehåll i emissionsdeklarationen direkt. Det sker via en tabbseparerad textfil (.txt). Mall för denna fil finns att ladda ned som en Excel-fil. Det finns en generell exempelfil och exempelfiler för vatten- och avloppsreningsverk. Tänk på att Det är viktigt att filens disposition stämmer överens med specifikationen för […]

Fyll i emissionsdeklarationen

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

När en ny emissionsdeklaration skapas första gången är den helt tom. Använd funktionerna ”Lägg till ny mottagare” och ”Flödesriktning” eller ”Importera fil” för att fylla emissionsdeklarationen med uppgifter. När emissionsdeklaration för nytt år skapas, hämtas innehållet som fanns i föregående års rapport. Föregående års värden redovisas i en egen kolumn. Om en ny arbetsversion (samma […]

Emissionsdeklarationen

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Hjälp och tips för att fylla i emissionsdeklarationen Om du behöver hjälp med att fylla i emissionsdeklarationen på de ord som är understrukna till exempel produktionsenhet hittar du förklarande text. De fält som initialt inte är ändringsbara kan öppnas med hjälp av den blå pilen till höger om varje rad alternativt klicka på raden. Delflöden rapporteras […]