Emissionsdeklarationen

Hjälp och tips för att fylla i emissionsdeklarationen

  • Om du behöver hjälp med att fylla i emissionsdeklarationen på de ord som är understrukna till exempel produktionsenhet hittar du förklarande text.
  • De fält som initialt inte är ändringsbara kan öppnas med hjälp av den blå pilen till höger om varje rad alternativt klicka på raden.
  • Delflöden rapporteras genom att först skapa parametern för totalflödet och sedan använda det gröna plustecknet. Ursprung kan bara anges för delflöden.
  • Beräknings- eller mätmetod ska anges för alla utsläpp med metod C respektive M.
  • Om er anläggning inte EPRTR-kodad verksamhet får man ange andra metoder än de listade CEN/ISO. Välj då koderna ”ALT” eller ”OTH” istället för ”CEN/ISO” och skriva in sin egen använda metod och beskrivning.
  • Utsläppskoordinater ska anges för utsläpp till vatten. Dessa ska anges i formatet ”SWEREF99 TM”. Tidigare angivna koordinater kan kopieras genom funktionen kopiera koordinater. Observera att koordinaterna för utsläppspunkten i de allra flesta fall inte är densamma som för anläggningen.
  • Vid export av farligt avfall ska namn och adress till mottagare och anläggning anges.

Fyll i emissionsdeklarationen

När en ny emissionsdeklaration skapas första gången är den helt tom. Använd funktionerna ”Lägg till ny mottagare” och ”Flödesriktning” eller ”Importera fil” för att fylla emissionsdeklarationen med uppgifter. När emissionsdeklaration

Importera data från fil

Det går att importera en fil med allt innehåll i emissionsdeklarationen direkt. Det sker via en tabbseparerad textfil (.txt). Mall för denna fil finns att ladda ned som en Excel-fil.