Teknisk information

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Systemkrav Dator med internetuppkoppling är tillräckligt för att kunna rapportera. Vi rekommenderar användning av senaste versionen av följande webbläsare. Uppdatera till senaste version av webbläsaren Apple Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox OBS! Om du använder Internet Explorer rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare. Nya versioner av webbläsare är generellt säkrast. […]

Säkerhet

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Här kan du läsa hur sekretess och information hanteras i SMP.  Hur hanteras informationen i SMP?  All kommunikation mellan din dator och SMP är krypterad. Samtliga rapporter lagras i SMP. Arbetsversioner av rapporter är endast tillgängliga att se för registrerade användare hos respektive verksamhet som också kan ta bort dem. Ändringar (nya versioner) av miljörapporter […]

Kvalitetsgranskningen av data ur SMP

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Den årliga nationella kvalitetsgranskningen av data ur SMP.På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utför SMED-konsortiet (Svenska MiljöEmissionsData), en årlig kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP. Granskning av data och återkoppling till berörda verksamhetsutövare utförs samordnat inför rapportering enligt de regleringar inom EU och internationellt som listas nedan. Data från rapporteringarna används bland annat för att analysera trender […]

Allmän information SMP

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Här finns allmän information om Svenska miljörapporteringsportalen, SMP.  Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) är en webbapplikation som ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen. SMP har tagits fram för att skapa möjlighet för en helt elektronisk hantering av miljörapporterna. Endast behöriga personer på respektive anläggning har rätt och möjlighet att ändra den information som lagras i databasen. […]