Information till industriutsläppsverksamheter som berörs av flera huvudslutsatser (BAT)

En huvudsaklig industriutsläppsverksamhet kan omfattas av flera BAT-slutsatsdokument, dvs. ha flera huvudslutsatser, och därmed även flera s.k. huvud-BREF:ar. Här följer en vägledning till hur detta skall hanteras i SMP. För verksamheter med verksamhetskod 24.01-i, 24.03-i, 24.05-i, 24.07-i, 24.09-i, 24.11-i, 24.13-i, 24.21-i och 24.31-i finns därav ett ytterligare val av ”Huvudsaklig BREF” i miljörapportens grunddel. Genom […]

Viktig information angående avbrottet i SMP 27:e och 28:e mars 2019

Om du var berörd av systemproblemet vid inskick av miljörapporten  den 27:e och 28:e mars finns viktig information här. Under cirka ett dygn, från kl. 14,00 den 27:e mars till den 28:e mars kunde inga mail skickas ut från SMP till tillsynsmyndigheten eller annan inlagd mottagare, i samband med att miljörapporten skickades in i SMP. […]

Nyheter i SMP inför miljörapportering 2018

Följande information har gått ut till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Utskick till verksamhetsutövare ​Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2018 till VU (pdf) Utskick till tillsynsmyndigheter Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2018 till TM (pdf)