Uppgifter i grunddelen

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Beskrivning av obligatoriska och icke-obligatoriska uppgifter i miljörapportens grunddel. 

Sök miljörapport

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Beskrivningar hur du söker miljörapporter eller söker efter specifika uppgifter i miljörapporterna.