Nyheter inför miljörapportering 2021

Följande information har gått ut till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Nyheter i SMP/ info till verksamhetsutövare Nyheter i SMP/ info till Tillsynsmyndigheter

Information till industriutsläppsverksamheter som berörs av flera huvudslutsatser (BAT)

En huvudsaklig industriutsläppsverksamhet kan omfattas av flera BAT-slutsatsdokument, dvs. ha flera huvudslutsatser, och därmed även flera s.k. huvud-BREF:ar. Här följer en vägledning till hur detta skall hanteras i SMP. För verksamheter med verksamhetskod 24.01-i, 24.03-i, 24.05-i, 24.07-i, 24.09-i, 24.11-i, 24.13-i, 24.21-i och 24.31-i finns därav ett ytterligare val av ”Huvudsaklig BREF” i miljörapportens grunddel. Genom […]

Viktig information angående avbrottet i SMP 27:e och 28:e mars 2019

Om du var berörd av systemproblemet vid inskick av miljörapporten  den 27:e och 28:e mars finns viktig information här. Under cirka ett dygn, från kl. 14,00 den 27:e mars till den 28:e mars kunde inga mail skickas ut från SMP till tillsynsmyndigheten eller annan inlagd mottagare, i samband med att miljörapporten skickades in i SMP. […]

Nyheter i SMP inför miljörapportering 2018

Följande information har gått ut till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Utskick till verksamhetsutövare ​Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2018 till VU (pdf) Utskick till tillsynsmyndigheter Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2018 till TM (pdf)

Nyheter i SMP inför miljörapportering 2017

Nyhetsbrev till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Följande utskick har gjorts till alla registrerade e-postadresser i smp. Det innehåller de nyheter och förändringar som gjorts i smp och påverkar hur ni använder smp. Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2017 (pdf)

Översyn av behörigheter i SMP

Vi kommer att se över behörigheter i SMP från och med vecka 47, 2017 på grund av striktare regler för åtkomst till själva datasystemet.

Synkroniseringen mellan SMP och Miljöreda

På grund av att de nya MPF koderna publicerades så sent på året var vi tvungna att avbryta synkroniseringen av verksamhetskoder mellan SMP och MiljöReda den 21 april 2017, eftersom vi inte kan ha en blandning av gamla och nya koder i systemen. Konsekvensen av detta är att inga verksamhetskoder (MPF), SEVESO-koder eller BREF uppgifter […]